Bijbelgenootschap en kerken in actie voor Beiroet

De verwoestende explosie van 4 augustus in de haven van Beiroet ligt alweer even achter ons, maar nu pas worden de gevolgen van deze verwoestende ramp echt zichtbaar. Meer dan 150 mensen zijn omgekomen, ruim 5.000 mensen raakten gewond en ongeveer 300.000 mensen zijn hun huis en al hun bezittingen kwijtgeraakt.

De situatie in Libanon was al slecht voordat deze ramp zich voltrok. De economie stond er slecht voor, begin dit jaar nog verdubbelde de prijzen van levensmiddelen waardoor veel gezinnen in armoede leven. De coronacrisis zorgt voor hoge druk op de gezondheidszorg, er is schaarste aan medicijnen en voldoende bedden in de ziekenhuizen. Deze explosie is in zichzelf al een grote klap voor Beiroet, maar zeker in combinatie met de slechte omstandigheden van voor de ramp.

Ook het Libanees Bijbelgenootschap werd direct geraakt. Alle ramen liggen eruit op het kantoor en binnen is het een enorme ravage. Maar te midden van deze puinhoop komen de collega’s in Libanon in actie!

Zij onderhouden nauwe contacten met kerken in het getroffen gebied. Vanuit de kerken wordt concrete hulp geboden aan de getroffen gezinnen. Daarnaast is het doel om 10.000 gezinnen in Beiroet die alles kwijt zijn een bijbel te geven, zodat zij juist in deze tijd met hoop en perspectief kunnen putten uit de Bijbel.

Naast noodhulp die door andere organisaties wordt geboden, is geestelijke steun ook belangrijk. Onze collega’s uit Libanon doen daarom een dringend beroep op ons voor bijbels voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Daarom is het Nederlands Bijbelgenootschap een actie gestart om te zorgen dat de gevraagde bijbels kunnen worden verstuurd naar Beiroet. Voor 7 euro kunnen wij een bijbel sturen naar het getroffen gebied. Help mee en geef een of meerdere bijbels aan christenen in Beiroet!

Geef bijbels voor Beiroet